ISO Certificering: Zo implementeert u het ISO gedachtegoed op de werkvloer

iso certificering proma consulting

Eerder schreven we al over hoe een ISO certificering een uitgelezen kans is om aan de slag te gaan met een totaal bedrijfs verbeterproces waarin uw hele team mee gaat draaien in het gedachtegoed van het ISO certificaat. Dat is goed voor uw processen, uw medewerkers, uw klanten én uw portemonnee. Maar hoe zorgt u er nu voor dat de ISO certificering meer is dan een papiertje aan de muur? 

Specialist Klanttevredenheid 

Uiteindelijk draait veel van uw bedrijf om de klant. U gaat voor de hoogste klanttevredenheid, want dat is ook weer goed voor de toekomst van uw business. Dat betekent dat er binnen het proces nagedacht moet worden over wat de klant precies verwacht en welke ondersteunende processen daarvoor nodig zijn. De klant vraagt u omdat u ergens specialist in bent. Dat moet u wel aantoonbaar kunnen maken.  

Gaat u voor een totaaltraject om die klanttevredenheid te verhogen? Dan is het heel verstandig om met een partner in zee te gaan die precies weet wat er nodig is om de totale kwaliteit van uw bedrijf naar een hoger level te brengen. Wanneer u met ProMa Consulting om tafel gaat, dan gaan we in een intakegesprek eerst onderzoeken wat u nodig heeft. Bent u al gecertificeerd of juist nog niet? Wat zijn uw doelstellingen en welke processen lopen er? Wat is uw visie, wat is uw missie, wie zijn uw stakeholders, hoe zijn afwijkingen geregistreerd, hoe heeft u bij uw medewerkers duidelijk gemaakt waar u heen wilt, hoe gaat u om met klanten? Op basis van uw input denken we een kwaliteitsmanagementsysteem uit en gaan aan de slag met de implementatie.  

Aantoonbaar 

Voor een ISO certificering moet uw bedrijf een reële periode, lees gemiddeld drie maanden, aantoonbaar bezig zijn met de beschreven visie, missie en doelstellingen inclusief bijbehorend verbeterproces. Wat uw bedrijf als oogmerk heeft, de ambitie, de opdracht, dat is de scope. Tegen die scope wordt het bedrijf gecertificeerd. Dus: Hoe gaat u om met wet- en regelgeving, milieu en eigen en andermans veiligheid? Wat heeft u geregeld met betrekking tot milieu, arbo en VCA? heeft u speciale maatregelen genomen? Welke procedures hanteert u nu binnen uw bedrijf en werken die? Naar aanleiding van een eerste directiebeoordeling, waarin we vast hebben gelegd wat we waarom doen en hoe, gaan we hiermee aan de slag. Door te DOEN. En daar mogen in die drie maanden best leermomenten in zitten, maar het moet wel duidelijk zijn dat er een goed plan achter zit. Zo stomen we uw bedrijf klaar voor de certificering. 

Rijexamen 

Wat bij de certificering niet bekeken wordt, is het ontwerpproces. Zie het als een rijexamen. De examinator neemt het examen af en laat de kandidaat wel of niet slagen. Maar er wordt tijdens het examen niet gesproken over hoe de leerling alles heeft geleerd en hoe bestendig dat leerproces voor in de toekomst is. En na het examen moet de kandidaat dat wat hij geleerd heeft ook op lange termijn in de praktijk brengen en nog veel meer soepel gaan bewegen in het verkeer. Zo werkt het in een bedrijf ook… 

Lange termijn 

ProMa Consulting is gespecialiseerd in die lange termijn implementatie van het ISO gedachtengoed. Daarom werken we met abonnementen waarbij we langere tijd met bedrijven oplopen. We willen challengen, uitdagen, doelstellingen scherp houden en planningen bijhouden. En samen met onze geselecteerde en specialistische netwerkpartners, kunnen we, een continu en compleet dienstenpakket aanbieden . Denk hierbij aan de ISO9001, 14001, 27001, 45001, VCA en een compleet online management softwarepakket ISO2Handle. 

Om nog maar een voorbeeld te gebruiken: als bakker kunt u zelf uw aangifte doen, maar een accountant gaat veel sneller, kan er meer voordeel uithalen, maakt geen fouten en geeft vertrouwen naar de belasting. Zo is het ook verstandig om de implementatie van het ISO gedachtegoed over te laten aan de specialist.  

Wilt u eens persoonlijk sparren over uw doelstellingen en uitdagingen? Neem contact met ons op.