PROFESSIONEEL


Wij versterken uw bedrijf. 

Voor waarborgen van de kwaliteit binnen uw bedrijf heeft u een professional nodig die weet wat er verwacht wordt van een kwaliteitsmanagementsysteem en op welke manier hier vragen over gesteld worden door een certificerende instantie. De kwaliteitsmanager van ProMa Consulting helpt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Dat doen we niet alleen om certificering te halen of te behouden, maar ook om uw bedrijf te versterken.

TOT IN DE PUNTJES

Zowel toetsing als de analyse van uw bedrijf voeren wij tot in de puntjes uit.  

We toetsen op kwaliteit en analyseren tegelijkertijd op basis van het ProMa 3D Principe© hoe uw bedrijf meer rendement kan halen door het versterken van structuren en processen. Daarbij kunt u denken aan het op elkaar aan laten sluiten van processen, het versterken van de mensen op hun eigen plek en het aanbrengen van stevig leiderschap. Omdat wij werken met een senior en junior kwaliteitsmanager kunnen wij zowel de toetsing als de analyse van uw bedrijf tot in de puntjes uitvoeren.  

Het ProMa ProMa 3D Principe©