PROFESSIONEEL


Wij versterken uw bedrijf. 

Voor waarborgen van de kwaliteit binnen uw bedrijf heeft u een professional nodig die weet wat er verwacht wordt van een kwaliteitsmanagementsysteem en op welke manier hier vragen over gesteld worden door een certificerende instantie. De kwaliteitsmanager van ProMa Consulting helpt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Dat doen we niet alleen om certificering te halen of te behouden, maar ook om uw bedrijf te versterken.

TOT IN DE PUNTJES

Zowel toetsing als de analyse van uw bedrijf voeren wij tot in de puntjes uit.  

We toetsen op kwaliteit en analyseren tegelijkertijd op basis van het ProMa 3D Principe© hoe uw bedrijf meer rendement kan halen door het versterken van structuren en processen. Daarbij kunt u denken aan het op elkaar aan laten sluiten van processen, het versterken van de mensen op hun eigen plek en het aanbrengen van stevig leiderschap. Omdat wij werken met een senior en junior kwaliteitsmanager kunnen wij zowel de toetsing als de analyse van uw bedrijf tot in de puntjes uitvoeren.  

Het ProMa ProMa 3D Principe©

Documentbeheer en archivering


Wij versterken uw bedrijf. 

Mieke heeft veel ervaring met het afhandelen van projectdocumentatie. Ze is momenteel werkzaam bij de Provincie Noord-Holland. Zij werkt daar aan het documentenbeheer en de archivering van diverse projecten.

Het komt vaak voor dat er aan het eind van het project nog behoorlijk wat documenten moeten worden gearchiveerd, voordat het project kan worden afgesloten. Dit betreft vaak een opleverdossier of de communicatie die tijdens het project heeft plaatsgevonden. Wij zorgen dat deze informatie snel en correct in het archief terecht komt zodat u uw project af kan sluiten.

U kunt het volgende van ons verwachten:

  • Wij doen een intake van de documentatie die gearchiveerd moet worden. Hierbij bepalen we de omvang, kijken we naar de manier waarop gearchiveerd moet worden. En bekijken wij de conditie van de aangeleverde documentatie
  • Tijdens de uitvoering zetten wij de documenten klaar voor archivering. Wij houden hierbij rekening met de richtlijnen die gelden binnen uw organisatie
  • Wij nemen contact met u op zodra de documentatie klaarstaat voor archivering. Wij gaan vervolgens met u en de archiveerder in gesprek voor het maken van afspraken.
  • Wij coördineren het archiveren. Ook houden wij u op de hoogte van de stand van zaken
  • Wanneer de documentatie is gearchiveerd zorgen wij voor een overzicht waarop te zien is waar de documentatie gevonden kan worden, in het geval dat er met een areaallijst wordt gewerkt wordt deze ingevuld