CONTINUE VERBETERING

Al uw projecten succesvol gerealiseerd.

In de rol van manager projectbeheersing houden wij het verloop van de kosten, baten en risico’s van een project in de gaten en zorgt voor tijdige bijsturing. Daarnaast houden wij ook het team een spiegel voor ten aanzien van kwaliteit en integriteit en begeleiden we deze processen om te werken aan continue verbetering. Dit doen we op basis van het ProMa 3D Principe©. In deze rol kunnen wij uw projectmedewerkers meenemen naar een hoger niveau en de organisatie in staat stellen om te groeien in bewustwording en bekwaam handelen.

ADVIES RAPPORT

Altijd een adviesrapport op basis van het ProMa 3D Principe©

Omdat wij werken met een senior en een junior manager, kunnen we niet alleen het verloop van het project in de gaten houden, maar tegelijk samen met u kijken naar uw huidige bedrijfsprocessen en hoe die zich verhouden tot de project- en contracteisen. U ontvangt van ons altijd een adviesrapport op basis van het ProMa 3D Principe©. Dit doen we om uw bedrijf te versterken en tevreden medewerkers en klanten te krijgen.

INTEGRALE AANPAK

Al uw projecten succesvol gerealiseerd.

Onze projectleiders zorgen ervoor dat uw projecten succesvol gerealiseerd worden, ongeacht in welke fase uw project zich bevindt. Wij hebben ruime ervaring met het opstarten, uitvoeren en afronden van projecten in diverse werkvelden en omgevingen. Door onze integrale aanpak op basis van het ProMa 3D Principe© is de projectopdracht aan het begin van het project meteen duidelijk. Het team wordt geanalyseerd om te kijken of de juiste personen op de goede plekken zitten om het project tot een succes te maken. Aan de hand van heldere structuren kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden waardoor het project hoogwaardig wordt uitgevoerd.

PRAKTISCH ADVIES

Hoogwaardig uitgevoerde opdracht en daarnaast een praktisch advies.

Wij werken met de combinatie van een senior en een junior manager waardoor we niet alleen het project tot in de puntjes uitvoeren, maar ook analyseren waar het ProMa 3D Principe© uw bedrijf verder kan helpen. We onderzoeken waar structuren niet op elkaar aansluiten, welke mensen niet op de goede plek zitten en waar het ontbreekt aan leiderschap en teamspirit. Aan het einde van het project heeft u zo een hoogwaardig uitgevoerde opdracht en daarnaast een praktisch advies over hoe u in de toekomst meer rendement kunt behalen door het versterken van uw bedrijf. Uiteraard is het mogelijk om in een vervolgtraject het advies door ons te laten implementeren in uw bedrijf.

CONTACT