CONTINUE VERBETERING

Al uw projecten succesvol gerealiseerd.

In de rol van manager projectbeheersing houden wij het verloop van de kosten, baten en risico’s van een project in de gaten en zorgt voor tijdige bijsturing. Daarnaast houden wij ook het team een spiegel voor ten aanzien van kwaliteit en integriteit en begeleiden we deze processen om te werken aan continue verbetering. Dit doen we op basis van het ProMa 3D Principe©. In deze rol kunnen wij uw projectmedewerkers meenemen naar een hoger niveau en de organisatie in staat stellen om te groeien in bewustwording en bekwaam handelen.

ADVIES RAPPORT

Altijd een adviesrapport op basis van het ProMa 3D Principe©

Omdat wij werken met een senior en een junior manager, kunnen we niet alleen het verloop van het project in de gaten houden, maar tegelijk samen met u kijken naar uw huidige bedrijfsprocessen en hoe die zich verhouden tot de project- en contracteisen. U ontvangt van ons altijd een adviesrapport op basis van het ProMa 3D Principe©. Dit doen we om uw bedrijf te versterken en tevreden medewerkers en klanten te krijgen.

CONTACT